Rok 2008

ZARZĄDZENIE Nr 11/08

ZARZĄDZENIE Nr 11/08

WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 29 lutego 2008 r.

 

w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 r.

 

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz 2104 z późn. zm./ - zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu gminy na 2008 r. uwzględniającym podział na jednostki budżetowe realizujące dochody budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian budżetu gminy na 2008 r. Zarządzeniem Nr 10/08 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 lutego 2008 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu gminy na 2008 r. uwzględniającym podział na jednostki budżetowe realizujące wydatki budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian budżetu gminy na 2008 r. Zarządzeniem Nr 7/08 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 lutego 2008 r., i Zarządzeniem Nr 10/08 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 lutego 2008r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

inż. Marek Kiwit

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 15:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1947
22 kwietnia 2011 15:36 (Administrator) - Dodanie załącznika [311.pdf] do dokumentu.
22 kwietnia 2011 15:34 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::