Rok 2008

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 11/08

ZARZĄDZENIE Nr 11/08 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 r. Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 20

ZARZĄDZENIE Nr 10/08

ZARZĄDZENIE Nr 10/08 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.l pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 us

ZARZĄDZENIE Nr 9/08

ZARZĄDZENIE Nr 9/08 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie określenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./, Uchwały Rady Gminy Ciechanów XXII/134/2001 z dnia 30 mar...

ZARZĄDZENIE Nr 8/08

ZARZĄDZENIE Nr 8/08 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o

ZARZĄDZENIE Nr 7/08

ZARZĄDZENIE Nr 7/08 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

ZARZĄDZENIE Nr 6/08

ZARZĄDZENIE Nr 6/08 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia bilansu i rachunku zysków i strat za 2007 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu. Na podstawie art. 199 ust.l ustawy z dnia 30

ZARZĄDZENIE Nr 5/08

ZARZĄDZENIE Nr 5/08 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2008. Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30

ZARZĄDZENIE Nr 4/08

ZARZĄDZENIE Nr 4/08 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 lutego 2008 roku o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu Na podstawie art.109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ustawy z

ZARZĄDZENIE Nr 3/08

ZARZĄDZENIE Nr 3/08 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie powołania zespołu do sporządzenia oceny i spisania dokumentacji niearchiwalnej pochodzącej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do

ZARZĄDZENIE Nr 1/08

ZARZĄDZENIE Nr 1/08 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w REGULAMINIE PRACY URZĘDU GMINY CIECHANÓW Na podstawie a

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::