Budżet

Zarządzenie Nr 10/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za 2019 r.

Zarządzenie Nr 10/20
Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 3 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1680) – zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu, w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów


Marek Kiwit

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2020 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 70
12 marca 2020 12:15 (Przemysław Bugdal) - Skopiowanie wiadomości - Zarządzenie Nr 10/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za 2019 r.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::