Przetargi

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Przebudowa dwóch dróg gminnych w m. Modelka gm. Ciechanów”.

Ciechanów, dnia 20.02.2018 r. RG.271.2.2018.WG OFERENT ZUH MARBUD inż. Mariusz Piętka ul. Reutta 16 B 06-400 Ciechanów Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ciechanów

Ciechanów, dnia 30.06.2016 r. RG.271.4.2016.WG OFERENT 1.Błysk – Bis Sp.zo.o. ul Moniuszki 108 06-200 Maków Mazowiecki 2 .Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym...

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego

Ciechanów: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego Numer ogłoszenia: 156607 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w m. Kargoszyn

Ciechanów: Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w m. Kargoszyn Numer ogłoszenia: 156645 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ciechanów , ul....

INFORMACJA

Ciechanów, dnia 23.11.2012 r. INFORMACJA W związku z zakończeniem inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn, gm. Ciechanów” Wójt Gminy Ciechanów informuje, ze mieszkańcy wsi Kargoszyn, którzy mają wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz Z jego inwentaryzacją...

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy w postępowaniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2012 do 13.07.2015 (FI.271.2.2012.EJ) - przetarg nieograniczony

Gmina Ciechanów Ul. Fabryczna 8 06 – 400 Ciechanów Ciechanów, dnia 25.06.2012 Do wszystkich wykonawców ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ Dotyczy: odpowiedź na zapytanie wykonawcy w postępowaniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2012...

Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2012 do 13.07.2015.

Ciechanów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2012 do 13.07.2015. Numer ogłoszenia: 210052 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciechanów dot. zamówienia zaorganizowania wypoczynku letniego (kolonii) w Zakopanem

Ciechanów, 2012.04.04 GOPS. 8122.1.2012 O G Ł O S Z E N I E 1. Nazwa zamawiającego – Wójt Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8. 2. Tryb postępowania – postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro ustanowiony przez Zamawiającego....

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::