Komunikaty

Wybierz rok

Komunikat dotyczący wypłat gotówkowych w kasie Urzędu Gminy Ciechanów

UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 informujemy, że wszystkie wypłaty gotówkowe należne świadczeniobiorcom, tj. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, zasiłków z pomocy społecznej odbędą się w kasie Urzędu Gminy Ciechanów...

Komunikat dotyczący zamknięcia kasy w Urzędzie Gminy Ciechanów

UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 informujemy, że od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania kasa Urzędu Gminy Ciechanów będzie nieczynna. Prosimy o dokonywanie płatności przelewami.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 stycznia 2020 r.

LI.6733.3.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 stycznia 2020 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam że dnia 22 stycznia 2020r. zostało wszczęte na wniosek

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 grudnia 2019 r.

LI.6733.48.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 grudnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 49/2019 z dnia 6.12.2019r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 grudnia 2019 r.

LI.6733.47.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 grudnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 48/2019 z dnia 6.12.2019r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 grudnia 2019 r.

LI.6733.50.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 grudnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945,z 2019r. poz. 60,235,730,1009) zawiadamiam że dnia 4.12.2019r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 grudnia 2019 r.

LI.6733.46.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 grudnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 47/2019 z dnia 4.12.2019r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2019 r.

LI.6733.41.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam, że dnia 27 listopada 2019r. została wydana decyzja

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 listopada 2019 r.

LI.6733.46-48.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235,730,1009) zawiadamiam, że zostały zakończone wszczęte na wniosek Pana

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 listopada 2019 r.

LI.6220.14.2019.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (D

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::