Rok 2020

Zarządzenie Nr 4/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia skarbnika gminy do podpisywania zaświadczeń i upomnień w imieniu Wójta

Zarządzenie Nr 4/20
Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie upoważnienia skarbnika gminy do podpisywania zaświadczeń i upomnień w imieniu Wójta

Na podstawie art. 33 ust. 4 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Upoważniam Wiolettę Kujawa - skarbnika gminy, do podpisywania w moim imieniu dokumentów z zakresu podatków i opłat lokalnych wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) i przepisów wykonawczych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), tj. zaświadczeń, upomnień, poświadczania dokumentów z zakresu spraw finansowych, podatków i opłat - za zgodność z oryginałem.

§ 2. 

Upoważnienie, o którym mowa w § 1 udzielam na czas nieokreślony. Upoważnienie wygasa z chwilą cofnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów


Marek Kiwit

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2020 15:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 115
17 stycznia 2020 15:13 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zarzadzenie42020200116.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2020 15:13 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::