Rok 2020

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 16/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020

Zarządzenie Nr 16/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, 1309, 1571, 1696 i 181

Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020

Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696

Zarządzenie Nr 13/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wydania upoważnienia do prowadzenia czynności kontrolnych

Zarządzenie Nr 13/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wydania upoważnienia do prowadzenia czynności kontrolnych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) i art. 9u ustawy z dnia 13 wrze

Zarządzenie Nr 12/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020

Zarządzenie Nr 12/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i&n

Zarządzenie Nr 11/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019

Zarządzenie Nr 11/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019 Na podstawie art. 2 ust. 2, art. 267, art. 269, art. 270 ust.

Zarządzenie Nr 10/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za 2019 r.

Zarządzenie Nr 10/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506

Zarządzenie Nr 9/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020

Zarządzenie Nr 9/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i&n

Zarządzenie Nr 8/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Ciechanów

Zarządzenie Nr 8/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym...

Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 lutego 2020 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 lutego 2020 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ustawy z dnia 30 stycznia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::