Rok 2020

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 10/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za 2019 r.

Zarządzenie Nr 10/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506

Zarządzenie Nr 9/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020

Zarządzenie Nr 9/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i&n

Zarządzenie Nr 8/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Ciechanów

Zarządzenie Nr 8/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym...

Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 lutego 2020 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 lutego 2020 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ustawy z dnia 30 stycznia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

Zarządzenie Nr 5/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 lutego 2020 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 5/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 lutego 2020 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ustawy z dnia 30 stycznia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

Zarządzenie Nr 4/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia skarbnika gminy do podpisywania zaświadczeń i upomnień w imieniu Wójta

Zarządzenie Nr 4/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia skarbnika gminy do podpisywania zaświadczeń i upomnień w imieniu Wójta Na podstawie art. 33 ust. 4 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z&nbs

Zarządzenie Nr 3/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020

Zarządzenie Nr 3/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Zarządzenie Nr 2/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 2/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy na 2020 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) i art. 249&n

Zarządzenie Nr 1/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy Ciechanów

Zarządzenie Nr 1/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy Ciechanów Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::