Rok 2019

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 46/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych

Zarządzenie Nr 46/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia

Zarządzenie Nr 45/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Ciechanowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 45/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Ciechanowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 44/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 44/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego &nb

Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu pra...

Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania info

Zarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu pra...

Zarządzenie Nr 40/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kasjera w Referacie Planowania i Finansów

Zarządzenie Nr 40/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kasjera w Referacie Planowania i Finansów Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o s

Zarządzenie Nr 39/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 39/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z

Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustaw

Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie

Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) ora

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::