Wójt Gminy Kadencja 2010 - 2014

Wybierz kadencję

Marek Kiwit - Wójt

Oświadczenia majątkowe:

Kompetencje Wójta

Tryb pracy Wójta Gminy Ciechanów najprościej można określić w następujący sposób:

I.Wójt:

przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy,
określa sposób wykonania uchwał Rady,
wykonuje uchwały Rady Gminy,
wykonuje budżet gminy,
gospodaruje mieniem komunalnym,
udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
pełni funkcję szefa obrony cywilnej gminy,
wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
wykonuje zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej,
składa oświadczenia woli w imieniu gminy,
wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników Urzędu Gminy,
przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawcy,
wykonuje przypisane ustawowo zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej,
stanowi przypisane ustawowo przepisy porządkowe z zakresu prawa miejscowego,
zapewnia przestrzeganie prawa przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy oraz ich pracowników,
wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Wójta przepisami prawa.

II.Wójt uczestniczy w sesjach Rady Gminy.

III.Wójt wykonuje swoje zadania osobiście lub przy pomocy sekretarza gminy, który przejmuje wykonanie zadań na podstawie pisemnego upoważnienia.

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Uchwały Rady Gminy

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2011 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 73175
08 kwietnia 2011 12:11 (Administrator) - Dodanie stanowiska: Wójt.
08 kwietnia 2011 12:09 (Administrator) - Dodanie nowej informacji.
08 kwietnia 2011 12:06 (Administrator) - Dodanie nowego organu: Wójt Gminy.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::