Odpady komunalne

Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku.

 INFORMACJA

Właściciele nieruchomości objęci systemem gospodarowania odpadami zobowiązani są do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

W 2015 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami nie uległa zmianie i wynosi od jednej osoby miesięcznie:

  • 10,00 zł za odpady nie segregowane,

  • 6,00 zł za odpady posegregowane.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ciechanów 51 8230 0007 3000 5019 2000 0001 podając w tytule adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

Opłatę wnosi się w odstępach kwartalnych:

  • do 28 lutego za I kwartał;

  • do 31 maja za II kwartał;

  • do 31 sierpnia za III kwartał;

  • do 30 listopada za IV kwartał.

W przypadku zmian, co do ilości osób zamieszkujących czy nowo zamieszkałych posesji, deklaracje składa się w terminie 14 dni od dnia zmiany lub zamieszkania pierwszego mieszkańca.

Formularz deklaracji można pobrać:

  • w Urzędzie Gminy Ciechanów;

  • na stronie internetowej Urzędu www.bip.gminaciechanow.pl w zakładce prawo lokalne, odpady komunalne.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2015 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 862
12 marca 2015 13:21 Małgorzata Sochacka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::