Nabór pracowników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. inwestycji drogowych i utrzymania dróg gminnych w Urzędzie Gminy Ciechanów.

INFORMACJA o wyniku naboru na stanowisko ds. inwestycji drogowych i utrzymania dróg gminnych w Urzędzie Gminy Ciechanów. Informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko ds. inwestycji drogowych i utrzymania dróg gminnych do zatrudnienia na w/w stanowisko został wybrany Pan Sławomir Chmieliński, zam....

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. administracyjnych w Urzędzie Gminy Ciechanów.

INFORMACJA o wyniku naboru na stanowisko ds. administracyjnych w Urzędzie Gminy Ciechanów. Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko ds. administracyjnych w Referacie Organizacyjnym i Promocji Gminy do zatrudnienia została wybrana Pani Sylwia Brzozowska , zam. Ciechanów. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika GOPS w Ciechanowie

I N F O R M A C J A o wyniku naboru na stanowisko Kierownika GOPS w Ciechanowie. Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie , zatrudniona zostanie Pani Łukaszewska Iwona, zam. Ciechanów. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::