Nabór pracowników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 46/18 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 28 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/18 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy. Na podstawie art.31, art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. poz. 994 ,1000 ,1349 i 1432 ) oraz art.11-15 ustawy z dnia 21...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Referacie Rolnictwa,Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA W REFERACIE ROLNICTWA,GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA Wójt Gminy Ciechanów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ciechanów , 06-400 Ciechanów,...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej w referacie planowania i finansów

Ciechanów, dnia 31 października 2017 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W REFERACIE PLANOWANIA I FINANSÓW Wójt Gminy Ciechanów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ciechanów , 06-400 Ciechanów,...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. inwestycji drogowych i utrzymania dróg gminnych w Urzędzie Gminy Ciechanów.

INFORMACJA o wyniku naboru na stanowisko ds. inwestycji drogowych i utrzymania dróg gminnych w Urzędzie Gminy Ciechanów. Informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko ds. inwestycji drogowych i utrzymania dróg gminnych do zatrudnienia na w/w stanowisko został wybrany Pan Sławomir Chmieliński, zam....

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. administracyjnych w Urzędzie Gminy Ciechanów.

INFORMACJA o wyniku naboru na stanowisko ds. administracyjnych w Urzędzie Gminy Ciechanów. Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko ds. administracyjnych w Referacie Organizacyjnym i Promocji Gminy do zatrudnienia została wybrana Pani Sylwia Brzozowska , zam. Ciechanów. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::