Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o przetargu na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Ciechanów.

numer sprawy :RG.271.3.2013. WG Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów. Zamawiający: Wójt Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów tel./fax. 23/6722646 urzad@gminaciechanow.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia...

Informacja o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 10/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do sprzedaży w miejscowości Kargoszyn i określenie ceny nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./art.37...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 11.03.2013 r. RG.271.2.2013.WG OFERENT 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GEO-PERFEKT ul. Mazowiecka 10 06-400 Ciechanów 2. Rzeczoznawca majątkowy Janusz Kapela ul. Zielona Ścieżka 3 06-400 Ciechanów 3. EXPERT Biuro Wyceny Nieruchomości i Usług Geodezyjnych Mirosław Falkowski ul. Warszawska...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ciechanów, dnia 08.02.2013 r. RG.271.1.2013.WG OFERENT 1. GEO-IMPEX S.c mgr inż. Zbigniew Gąsiorowski mgr inż. Jacek Kraśniewski ul. 17 Stycznia 13, 06-400 Ciechanów 2. Usługi Geodezyjne Radosław Smyk, Andrzej Węgłowski S.c. ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów ZAWADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ...

Informacja o wynikach przetargu

Ciechanów dn.2012.12.28 RG.6840.4.2012 INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości gruntowych ,który się odbył w dniu 28 grudnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Ciechanowie , ul.Fabryczna 8/sala narad/. Przetargiem objęte były nieruchomości gruntowe w miejscowości : I Kargoszyn o numerach...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 21.12.2012 RG.271.4.2012 OFERENT 1. „ROMIL” Sp. z o.o ul. Polskie Drogi 6 lok. 31 02-775 Warszawa 2. AGROFLORA Agnieszka Kępczyńska Dukt 6, 06-452 Ościsłowo 3. KOPTRANS Witold Piętka ul. Reutta 16B, 06-400 Ciechanów 4. PW PROMOTOR Pawłowo 36H, 06-461 Regimin Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...

Zbiorcze zestawienie ofert do przetargu ,,Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Rydzewo wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę"

oznaczenie sprawy WO.5543.1.2012.GŁ DRUK ZP-12 „Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Rydzewo wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę” Pieczęć zamawiającego Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych* Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Termin wykonania* Okres gwarancji* Warunki płatności* UWAGI...

Ogłoszenie przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Urząd Gminy Ciechanów Tel: 23 6722646 Fax: 23 6722646 NIP : 566 -10-43-888 Ciechanów 2012-12-06 ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr...

Zapytanie ofertowe

Ciechanów, dnia 27 listopada 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm. ) Gmina Ciechanów , ul. Fabryczna 8 ; 06-400 Ciechanów zaprasza do złożenia oferty cenowej na dokumentację...

INFORMACJA

Ciechanów, dnia 23.11.2012 r. INFORMACJA W związku z zakończeniem inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn, gm. Ciechanów” Wójt Gminy Ciechanów informuje, ze mieszkańcy wsi Kargoszyn, którzy mają wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz Z jego inwentaryzacją...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::