Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 08 marca 2017 r. RG.6220.137.2016.HP2.10 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 marca 2017 r.

RG.6733.5.2017.HP2.3 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 marca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 02.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 01 marca 2017 r.

RG.6733.2.2017.HP2.6 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 01 marca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.02.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 lutego 2017 r.

RG.6733.1.2017.HP2.11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 lutego 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 2/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 lutego 2017 r.

RG.6733.3.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 lutego 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 08.02.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 27 stycznia 2017 r. RG.6220.3.2017.HP2.2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 w związku z art. 87 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz....

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 23 stycznia 2017 r. RG.6220.2.2017.HP2.2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 stycznia 2017 r.

RG.6733.23.2016.HP2.11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 1/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 stycznia 2017 r.

RG.6733.1.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 12.01.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 stycznia 2017 r.

RG.6220.136.2016.HP2.14 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-wisko (Dz. U. z 2016 r. poz....

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::