Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 kwietnia 2017 r.

RG.6733.9.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 06.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 kwietnia 2017 r.

RG.6220.135.2015.HP2.19 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 kwietnia 2017 r.

RG.6220.132.2016.HP2.49 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 kwietnia 2017 r. Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11, 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz....

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06 kwietnia 2017 r.

RG.6733.7.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.1)) zawiadamiam, że w dniu 29.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 05 kwietnia 2017 r.

RG.6733.5.2017.HP2.8 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 05 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 5/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 05 kwietnia 2017 r.

RG.6733.2.2017.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 05 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 4/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2017 r.

RG.6733.6.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 23.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 marca 2017 r.

RG.6220.8.2016.HP2.77 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 marca 2017 r. Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowis-ko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 marca 2017 r.

RG.6733.3.2017.HP2.8 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 marca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 3/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 marca 2017 r.

RG.6220.137.2016.HP2.16 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 marca 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz. U....

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::