Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 stycznia 2017 r.

RG.6733.1.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 12.01.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 stycznia 2017 r.

RG.6220.136.2016.HP2.14 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-wisko (Dz. U. z 2016 r. poz....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 stycznia 2017 r.

RG.6220.132.2016.HP2.34 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 stycznia 2017 r.

RG.6220.8.2016.HP2.49 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz....

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r.

RG.6831.39.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 97a pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawiadamiam o wydanej decyzji Wójta Gminy Ciechanów RG.6831.39.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., zatwierdzającej projekt podziału działki nr 211 w miejscowości...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 grudnia 2016 r.

RG.6733.23.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 15.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 grudnia 2016 r.

RG.6733.22.2016.HP2.9 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 18/2016 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2016 r.

RG.6733.21.2016.HP2.11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 17/2016 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::