Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2017 r.

RG.6733.10.2017.HP2.11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 9/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 maja 2017 r.

RG.6733.13.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 maja 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 18.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 maja 2017 r.

RG.6733.12.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 maja 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 18.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 18.05.2017 r. Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów OP.0002.4.2017 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) zwołuję XXVI Sesje Rady Gminy Ciechanów w dniu 2 czerwca 2017 roku tj. (piątek) w lokalu Urzędu Gminy...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 maja 2017 r.

RG.6220.137.2016.HP2.44 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 maja 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz....

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 maja 2017 r.

RG.6733.7.2017.HP2.11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 maja 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 8/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 09 maja 2017 r.

RG.6733.9.2017.HP2.7 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 09 maja 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 7/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2017 r.

RG.6733.11.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.04.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek P4 spółki z o.o., ul....

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 kwietnia 2017 r.

RG.6733.6.2017.HP2.9 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 6/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2017 r.

RG.6733.10.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 20.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::