Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 grudnia 2017 r.

RG.6733.26.2017.HP2.9 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 23/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 grudnia 2017 r.

RG.6733.25.2017.HP2.17 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 07.12.2017 r. zostało zawieszone, na wniosek Pana Krzysztofa Rochowicza Dyrektora Oddziału Ciechanów...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 5 grudnia 2017r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 5 grudnia 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Modełka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 04 grudnia 2017 r.

RG.6733.24.2017.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 04 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 22/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r.

RG.6220.1.2016.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. Zgodnie art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowis-ko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353,...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 listopada 2017 r.

RG.6220.5.2017.HP2.34 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 listopada 2017 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej Kpa i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 listopada 2017 r.

RG.6733.29.2017.HP2.5 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 listopada 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 06.11.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku działającej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 09 listopada 2017 r.

RG.6733.28.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 09 listopada 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam, że w dniu 26.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 09 listopada 2017 r.

RG.6733.25.2017.HP2.5 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 09 listopada 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 24.10.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Krzysztofa Rochowicza Dyrektora Oddziału Ciechanów...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::