Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury I Oświaty

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6220.4.2011.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 maja 2011 r. Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn....

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 stycznia 2009 roku

RG.7331-2/10/08 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19.01.2009 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.01.2009 r. wydana została decyzja Nr 2/09 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::