Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 5 października 2011r.

RG.6733.11.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 05 października 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.09.2011 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Grzegorza Kurowskiego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 3 października 2011 r.

RG.6220.9.2011.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 października 2011 r. Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.09.2011 r.

RG.6733.10.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 września 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.09.2011 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Roberta Jasińskiego -...

Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 2011.09.15 SK.0002.10.2011.KB Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ - zwołuję X Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 28 września 2011 roku /tj. środa/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23.09.2011 r.

RG.6733.9.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 września 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.09.2011 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Stefana Kot - pełnomocnika...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20.09.2011 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20.09.2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.09.2011 r. wydana została decyzja Nr 6/11 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Informacja o powołaniu Komitetu Organizacyjnego

KOMITET ORGANIZACYJNY powołany w celu zorganizowania zbiórki na rzecz pogorzelców Ewy i Arkadiusza Rzeczkowskich, rodziny poszkodowanej w pożarze, która straciła dom i dorobek życia w miejscowości Sokołówek, gmina Ciechanów, posiadający pozwolenie Starosty Ciechanowskiego RSD.5311.2.2011 z dnia 1 września...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 01.09.2011 r.

RG.6733.5.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 01.09.2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 01.09.2011 r. wydana została decyzja Nr 5/11 Wójta Gminy Ciechanów...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.08.2011 r.

RG.6733.6.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.08.2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.08.2011 r. wydana została decyzja Nr 4/11 Wójta Gminy Ciechanów...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 25 sierpnia 2011 r. RG.6220.9.2011.HP2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-ływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::