Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6733.1.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06 czerwca 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.06.2011 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Roberta Jasińskiego - pełnomocnika...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6733.3.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06 czerwca 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.05.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów,...

Wyniki Konkursu ,, Bezpiecznie na wsi" w Gminie Ciechanów

Wyniki konkursu ,,Bezpiecznie na wsi" w Gminie Ciechanów

Obwieszczenie o wyborach ławników

Ciechanów, 2011.05.30 O B W I E S Z C Z E N I E W związku z upływem kadencji pracy ławników z końcem roku 2011, Prezes Sądu Okręgowego w Płocku wystąpił z pismem do Rady Gminy Ciechanów o dokonanie wyboru ławników na kadencję lat 2012 - 2015 do : - orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku - 1 osoba, - orzekania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6733.2.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 maja 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.05.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów,...

Konsultacje społeczne w sprawie statutów sołectw Gminy Ciechanów

Wójt Gminy Ciechanów przedstawia do konsultacji społecznych projekty statutów sołectw. Konstultacje przeprowdzone zostaną zgodnie z Uchwałą Nr VII/32/11 Rady Gminy Ciechanów załączoną poniżej.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury I Oświaty

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6220.4.2011.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 maja 2011 r. Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn....

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::