Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r.

RG.6733.3.2018.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam, że 18.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r.

RG.6733.2.2018.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam, że 16.01.2018 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 stycznia 2018 r.

RG.6733.1.2018.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam, że 16.01.2018 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 17 stycznia 2018 r. RG.6220.7.2017.HP2.4 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 stycznia 2018 r.

RG.6733.30.2017.HP2.9 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 1/2018 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 grudnia 2017 r.

RG.6733.29.2017.HP2.13 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 26/2017 o ustaleniu lokalizacji inwes-tycji celu publicznego o znaczeniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2017 r.

RG.6733.28.2017.HP2.12 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 25/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2017 r.

RG.6733.30.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 30.12.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 grudnia 2017 r.

RG.6220.8.2016.HP2.107 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz....

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 grudnia 2017 r.

RG.6733.27.2017.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 24/2017 o ustaleniu lokalizacji inwes-tycji celu publicznego o znaczeniu...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::