Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 września 2017 r.

RG.6733.20.2017.HP2.5 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 września 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 28.08.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku działającej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 08.09.2017 r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 15 września 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r.

RG.6220.5.2017.HP2.25 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej Kpa i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2017 r.

RG.6733.5.2017.HP2.11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanym postanowieniu prostującym omyłki oczywiste decyzji Nr 5/2017 Wójta Gminy Ciechanów...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2017 r.

RG.6733.19.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 22.08.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku działającej...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ujazdówek oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek

Ciechanów 24 sierpnia 2017r. PP.6724.2.2016.2017 PP.6724.3.2016.2017 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ujazdówek oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 sierpnia 2017 r.

RG.6733.18.2017.HP2.6 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 sierpnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 07.08.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku działającej...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::