Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...

Zawiadomienie o XXXV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 21.02.2018 r. OP.0002.3.2018 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz 2018 r. poz. 130) zwołuję XXXV nadzwyczajną Sesje Rady Gminy Ciechanów w dniu 2 marca 2018 roku (tj. piątek) w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą...

Sprostowanie do ogłoszonego otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu

23.02.2018 r. SPROSTOWANIE DO OGŁOSZONEGO OTWARTEGO NABORU PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU Gmina Ciechanów uprzejmie informuje, że na skutek oczywistej pomyłki pisarskiej zmuszona jest zamieścić sprostowanie tekstu w punkcie VII - termin składania ofert ogłoszonego „ Otwartego naboru partnera w celu wspólnej...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::