Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty, komisji Rewizyjnej oraz komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów, 19.05.2017r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty, komisji Rewizyjnej oraz komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 26 maja 2017 roku o godz. 14.30...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ,,NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2017 R.”

ZAPROSZENIE WÓJT GMINY CIECHANÓW MAREK KIWIT ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE ,,NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2017 R.” Regulamin konkursu na najładniejszą posesję w 2017 roku 1. CELE KONKURSU - Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku gminy Ciechanów. - Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań...

GMINNY DZIEŃ DZIECKA 2017

Z A P R O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z terenu gminy na GMINNY DZIEŃ DZIECKA który odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017r. godz. 10.00 – 14.00 w miejscowości Niestum – Gospodarstwo Agroturystyczne „AGROTUR” Zapewniamy wspaniały program rozrywkowy, wiele atrakcji...

Zakaz wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Zakaz wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej !!! Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. zo.o. przypomina, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328) „Zabrania...

INFORMACJA

Ciechanów, dnia 8 maja 2017 r Mieszkańcy Gminy Ciechanów INFORMACJA Przyjmowanie wniosków odnośnie wystąpienia szkód w gospodarstwach, spowodowane przymrozkami wiosennymi odbywa się w Urzędzie Gminy Ciechanów w pokoju nr 15 w nieprzekraczającym terminie do 17 maja 2017 roku.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek

Ciechanów,24.04.2017r. PP.6724.3.2016.2017 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz.778 z późn.zm.) zawiadamiam...

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej

Ciechanów, 28.04.2017r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::