Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na szkolenie

Ciechanów, dnia 17.01.2012 r. RG.6143.1.2012 Z A P R O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów zaprasza rolników, członków rodzin rolników, następców rolników i innych osób zainteresowanych do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat produkcji mięsa wołowego i wieprzowego. Szkolenie...

Informacja

INFORMACJA Wójt Gminy Ciechanów z ODR Poświętne informuje ,że trwają zapisy na kurs stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Zapisy prowadzone są w Urzędzie Gminy w Ciechanowie (pokój nr. 15 Referat Rolnictwa ,Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska) lub telefonicznie od godz. 8ºº-16ºº...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 24.01.2012 Rada Gminy Ciechanów Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Ciechanów w dniu 26 stycznia 2012 roku o godz. 1400, w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna...

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 2012.01.20 Sk.0002.14.2012 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ - zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 stycznia 2012 r. /tj. poniedziałek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą...

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dot. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Rostkowo, 26 października 2011 r. ZAPROSZENIE Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu połączonym z warsztatami konsultacyjnymi dotyczącymi aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Celem szkolenia będzie prezentacja zaktualizowanej...

Wykaz jednostek zajmujących się wywozem stałych i ciekłych odpadów komunalnych na terenie gminy Ciechanów

Wykaz jednostek zajmujących się wywozem stałych i ciekłych odpadów komunalnych LP REGON NAZWA JEDNOSTKI ADRES TELEFON DATA WYGASNIĘCIA POZWOLENIA RODZAJ WYWOŻONYCH ODPADÓW 1 130355722 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z.o.o ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów (023)672-23-05 - Stałe...

Ogłoszenie o konkursie Na Najpopularniejszego Dzielnicowego KPP w Ciechanowie

Ogłoszenie o konkursie Na Najpopularniejszego Dzielnicowego KPP w Ciechanowie

Informacja o powołaniu Komitetu Organizacyjnego

KOMITET ORGANIZACYJNY powołany w celu zorganizowania zbiórki na rzecz pogorzelców Ewy i Arkadiusza Rzeczkowskich, rodziny poszkodowanej w pożarze, która straciła dom i dorobek życia w miejscowości Sokołówek, gmina Ciechanów, posiadający pozwolenie Starosty Ciechanowskiego RSD.5311.2.2011 z dnia 1 września...

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu. Celem spisu kontrolnego...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::