Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Instrument Szybkiego Reagowania

PARP ogłasza trzeci, największy nabór firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania W dniu 3 września 2012 r. rozpoczęła się kolejna rekrutacja firm, które odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego i chcą skorzystać z pakietu usług doradczo-szkoleniowych w ramach projektu ISR. Tym razem w trakcie 2-etapowej...

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów, 22.10.2012 SK.0002.21.2012 Radni Gminy/Wszyscy Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) - zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 29 października 2012 r. /tj. poniedziałek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul....

Zmiany w dokumentacjach konkursowych

Człowiek – najlepsza inwestycja Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 21 lipca 2012 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z...

PCK

Pierwsza Pomoc z PCK

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie oraz Wójt Gminy Ciechanów zapraszają do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie: „Pierwsza Pomoc z PCK” PROGRAM SKIEROWANY JEST DO MIESZKAŃCÓW GMINY...

Działanie 4.2 RPO WM - ogłoszenie konkursu

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie...

Zawieszenie konkursu PO KL 9.6.2

Człowiek – najlepsza inwestycja Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych...

Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL

Człowiek – najlepsza inwestycja Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej...

Akademia rozwoju wiejskich organizacji pozarządowych obszaru FPGLD „CIUCHCIA KRASIŃSKICH"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OD 2 LIPCA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich" realizuje projekt pn. „Akademia rozwoju wiejskich organizacji pozarządowych obszaru FPGLD „CIUCHCIA KRASIŃSKICH"" w...

PO KL - nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1

Człowiek – najlepsza inwestycja Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”,...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::