Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiany w dokumentacjach konkursowych

Człowiek – najlepsza inwestycja Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 21 lipca 2012 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z...

PCK

Pierwsza Pomoc z PCK

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie oraz Wójt Gminy Ciechanów zapraszają do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie: „Pierwsza Pomoc z PCK” PROGRAM SKIEROWANY JEST DO MIESZKAŃCÓW GMINY...

Działanie 4.2 RPO WM - ogłoszenie konkursu

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie...

Zawieszenie konkursu PO KL 9.6.2

Człowiek – najlepsza inwestycja Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych...

Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL

Człowiek – najlepsza inwestycja Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej...

Akademia rozwoju wiejskich organizacji pozarządowych obszaru FPGLD „CIUCHCIA KRASIŃSKICH"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OD 2 LIPCA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich" realizuje projekt pn. „Akademia rozwoju wiejskich organizacji pozarządowych obszaru FPGLD „CIUCHCIA KRASIŃSKICH"" w...

PO KL - nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1

Człowiek – najlepsza inwestycja Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”,...

Nabór PO KL - Działanie 9.1.2

Człowiek – najlepsza inwestycja Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia...

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów, 2012.07.18 Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ - zwołuję XVIII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 23 lipca 2012 roku /tj. poniedziałek / w lokalu Urzędu...

PO KL - nabór wniosków w ramach Działania 9.2 POKL

Człowiek – najlepsza inwestycja Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::