Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów w dn. 23 marca 2012 r.

Ciechanów, 2012.03.23 SK.0002.15.2012 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ - zwołuję XV Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 23 marca 2012 roku /tj. piątek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 13.03.2012 Rada Gminy Ciechanów Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 15 marca 2012 r o godz. 1300w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

Zaproszenie na Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej w Chotumiu

DYREKCJA, RADA PEDAGOGICZNA, PRACOWNICY I UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOTUMIU SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA DZIEŃ OTWARTY 30 MARCA 2012R. O GODZ. 12:00 PROGRAM SPOTKANIA: Zapoznanie rodziców i uczniów z ofertą edukacyjną szkoły oraz bazą dydaktyczną i programem wychowawczo-opiekuńczym szkoły; Występy uczniów...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 29.02.2012 Rada Gminy Ciechanów Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 05 marca 2012 r o godz. 1300w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

Ogłoszenie o konkursie ,,Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

IV EDYCJA KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚD” Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza IV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” . Patronat...

Zaproszenie na szkolenie

Ciechanów, dnia 17.01.2012 r. RG.6143.1.2012 Z A P R O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów zaprasza rolników, członków rodzin rolników, następców rolników i innych osób zainteresowanych do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat produkcji mięsa wołowego i wieprzowego. Szkolenie...

Informacja

INFORMACJA Wójt Gminy Ciechanów z ODR Poświętne informuje ,że trwają zapisy na kurs stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Zapisy prowadzone są w Urzędzie Gminy w Ciechanowie (pokój nr. 15 Referat Rolnictwa ,Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska) lub telefonicznie od godz. 8ºº-16ºº...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 24.01.2012 Rada Gminy Ciechanów Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Ciechanów w dniu 26 stycznia 2012 roku o godz. 1400, w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna...

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 2012.01.20 Sk.0002.14.2012 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ - zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 stycznia 2012 r. /tj. poniedziałek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::