Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.01.2014r. Rada Gminy Ciechanów Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 21 stycznia 2014 roku roku o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8. Porządekobrad: Otwarcie...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów 13.01.2014r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 20 stycznia 2014 roku o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą...

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów 10.01.2014r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 17 stycznia 2014 roku o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie...

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 08.01.2014r. OP. 0002.1.2014 Radni Gminy/Wszyscy Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) - zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 15 stycznia 2014 roku tj. (środa) w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą...

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów, 08.11.2013r. Rada Gminy Ciechanów Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję wspólne posiedzenie komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 19 listopada 2013...

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów,14.11.2013r. OP.0002.6.2013 Pan/Pani ................................................... Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) -zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 26 listopada 2013r. /tj. wtorek/w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów, 08.11.2013r. Rada Gminy Ciechanów Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję wspólne posiedzenie komisji Rewizyjnej i komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 18 listopada 2013 roku o godz. 11.00...

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w Gminie Ciechanów -”Chcemy i możemy więcej”.

W WYNIKU ZNALEZIONEGO BŁĘDU W ZAŁĄCZNIKACH NR 1A I NR 1B DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO WPROWADZONO ZMIANY W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ciechanów, dnia 12.11.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Gminy Ciechanów zaprasza do składania oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu Indywidualizacja...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::