Rok 2017

Wybierz rok

Uchwała Nr XXVI/151/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/151/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991...

Uchwała Nr XXVI/150/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXVI/150/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i...

Uchwała Nr XXVI/149/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół na terenie gminy

Uchwała Nr XXVI/149/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół na terenie gminy Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Uchwała Nr XXVI/148/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Ciechanów instrumentem płatniczym

Uchwała Nr XXVI/148/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Ciechanów instrumentem płatniczym Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz....

Uchwała Nr XXVI/147/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanów”

Uchwała Nr XXVI/147/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanów” Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i...

Uchwała Nr XXVI/146/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Modełka

Uchwała Nr XXVI/146/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Modełka Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017...

Uchwała Nr XXIII/128/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr XXIII/128/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i...

Uchwała Nr XXIII/124/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019

Uchwała Nr XXIII/124/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 i 1579) oraz art. 176 pkt. 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011...

Uchwała Nr XXIII/123/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kargoszyn

Uchwała Nr XXIII/123/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kargoszyn Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) uchwala się, co następuje: § 1. Nadaje się nazwę ulicy Perłowa w miejscowości Kargoszyn,...

Uchwała Nr XXIII/122/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów Na Rok 2017

Uchwała Nr XXIII/122/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::